Сертификати

Фабриката производител е сертифицирана и произвежда машините като спазва стандарт ISO:9001.

Фабриката притежава също следните сертификати Certificate of Approval и Certificate of Compliance.

Certificate of Compliance Ви гарантира, че машините отговарят на европейските изисквания!